Kreatywne Prace Plastyczne

ZdjęciaGrupa mróweczki bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Kreatywne Prace Plastyczne. Celem Projektu jest prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni, uwagi. Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki i aktywności dziecka w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój. Wyzwalanie ekspresji twórczej i naturalnej kreatywności. Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych. We wrześniu zrealizowaliśmy zajęcia plastyczne pt. ,,Malowanie żołędziem”. Zapraszamy do naszej galerii w zdjęciu poniżej.

Zdjęcia