OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY ZOSP RP

Laureaci na poziomie gminy konkursu: OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY ZOSP RP (edycja 2022 – 2023) z naszego przedszkola i szkoły podstawowej. 

 Wszystkie prace zostały przesłane na eliminacje powiatowe do Olsztyna.  

W kategorii przedszkola nagrodzeni zostali: 

Marcel ŁĄCZYŃSKI -drugie miejsce 

Franciszek SZRAMOWSKI- wyróżnienie 

W kategorii klas I – IV: 

Alicja SAŁKA- 1 miejsce, Kacper Rybak – 1 miejsce 

Maja ŻYWICA- 2 drugie miejsce 

Nadia CZARNIECKA- 3 miejsce 

Miłosz MARCHWICA- wyróżnienie 

Uczestnicy konkursu zostali nagrodzenie przez panią Teresę Chrostowską, Wójta Gminy Purda.