Piknik SU

Samorząd Uczniowski: Jutro świadectwa, dzisiaj wspólna zabawa!