Zielono mi…

Przyjście nowej pory roku WIOSNY jest doskonałą okazją do tego, aby uzmysłowić dzieciom, jakie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. Przedszkolne dekoracje zmieniły się na wiosenne, w salach pojawiły się wiosenne kąciki, a w galerii przedszkolaka nie zabrakło wiosennych prac plastycznych. Nawet w strojach przedszkolaków dominował wiosenny kolor ZIELONY.

Dzieci przywoływały WIOSNĘ piosenkami, wierszami. Słuchając wierszy, bajek, opowiadań mieliśmy okazję poznać różne oznaki wiosny. Nie zabrakło zabaw, w których dominował kolor ZIELONY. Powstawały prace plastyczne, były zabawy muzyczno-ruchowe, było rozwiązywanie zagadek. A to wszystko było inspirowane kolorem ZIELONYM.

Teraz już tylko pozostało czekać na cieplejsze dni…..wiosenne dni……