KAŻDY INNY- WSZYSCY RÓWNI- projekt edukacyjny

Grupa Biedroneczki w październiku przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego: „Każdy inny – wszyscy równi”. Projekt ma na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii, kształtowanie tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 23 września przypadał Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Z tej okazji  dzieci wraz z nauczycielkami wzięły udział w Międzynarodowej Akcji Migamy Jabłuszko, która  miała na celu podniesienie świadomości na temat problemów osób głuchych lub niedosłyszących. Akcja polegała na wspólnym odśpiewaniu piosenki pt. „Jabłuszko rumiane” z elementami polskiego języka migowego. Jak również w pierwszych dniach października powstał Kącik książek bez barier. W kolejnych miesiącach Biedroneczki będą realizowały pozostałe zadania projektowe.