Sprawozdanie ze spotkania Rady Rodziców

Dnia 09.09.2020 odbyło się zebranie Rady Rodziców

przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Purdzie.

  • Na zebraniu omowiliśmy następujące kwestie

* Rodzice zdecydowali się na ubezpieczenie dzieci w firmie InterRisk (przedszkolaki 39 zł oraz uczniowie 42 zł)

* Podjęto decyzję o wysokości składki na fundusz rady rodziców (przedszkole 90 zł za rok, szkoła 30 zł za rok)

*Uchwalono program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021

*Omówiono plan pracy on-line w razie konieczności skorzystania z niego.

*Wybrano skład prezydium Rady Rodziców

-przewodnicząca Anna Wacławska

-zastepca Ewelina Szramowska

-skarbnik Maria Kłostowska

Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za tak liczne przybycie na zebranie i merytoryczną dyskusję.

Anna Wacławska