„Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” Edycja III – POZNAJEMY ZAWODY 

Kolejny raz przystąpiliśmy do projektu czytelniczego dla klas 1- 3 „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”. W tej edycji klasa 1 będzie poznawać zawody: czym się dany zawód charakteryzuje, jakie są jego atrybuty, kto może go wykonywać. Informacji będziemy szukać w przeczytanej lekturze, jak również w innych dostępnych źródłach wiedzy. Projekt podzielony jest na trzy moduły. W każdym module przygotowujemy się do wykonania wybranych zadań związanych z omówioną lekturą. Zadania są tak skonstruowane, aby wyzwalać w uczniach myślenie twórcze i kreatywną współpracę. Konstrukcja scenariuszy ma również zachęcać uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji.  

CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 1 października 2021 roku do 31 maja 2022 roku  

CELE PROJEKTU: 

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, 
  • rozwijanie aktywności  czytelniczej,   
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, 
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,   
  • zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,   
  • wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,   
  • integracja zespołu klasowego,  współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.   https://www.niezbedniknauczyciela.com/projektyzklas%C4%85