Dziennik Mobilności, czyli kartka z pamiętnika

Po odbytych spotkaniach i rewizycie uczniów z partnerskiej szkoły, przyszedł czas na spisanie refleksji, wspomnień i ciekawych przygód. Nasi szóstoklasiści pięknie rozwinęli swoje umiejętności językowe i w formie pamiętnika przygotowali ciekawą relację z pobytu w Grecji. Ich nowi znajomi i przyjaciele podczas rozmów z wychowawcami podzielili się swoimi wrażeniami, które w formie filmu przedstawiła nauczycielka informatyki, pani Christina Koutalou. Uczniowie obu szkół nie tylko dokonali autorefleksji, często uciekali się do porównań obu kultur oraz środowisk naturalnych obu regionów. Podkreślali znaczenie wyjazdów jako czynnika motywującego do nauki oraz szansy na poszerzenie horyzontów i światopoglądu. Niewątpliwie zachwyciła ich podróż samolotem i lekcje w niecodziennej formule. Lekcje, w trakcie których rozwinęli swoje kompetencje społeczne, poznając przy tym dawną historię regionów, doskonaląc umiejętności z języka angielskiego i matematyki.