Konferencja „Erasmus praktycznie, czyli jak wypracować skuteczne  rezultaty projektu”

Konferencję Programu współpracy międzynarodowej szkół i placówek Erasmus+ odbędzie się 6 września 2019 r. w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, godz. 15.00.

Szczegóły na stronie WMODN w Olsztynie.