Gminny Konkurs Recytatorski

3 czerwca, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Mieliśmy zaszczyt gościć uczestników ze szkół podstawowych ze Szczęsnego, Butryn, Klebarka Wielkiego oraz przedstawicieli naszej szkoły.

Jury w składzie: pani Anna Czarnecka, nauczycielka języka polskiego w SP nr 34 w Olsztynie, reżyserka spektakli teatralnych z udziałem młodzieży oraz pan Wojciech Tański, polonista, konsultant w WMOD-N w Olsztynie, oceniało prezentacje uczestników, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  1. Trafność interpretacji;
  2. Kultura języka – dykcja, poprawne akcentowanie;
  3. Tempo i umiejętne operowanie siłą głosu;
  4. Ogólne wrażenie artystyczne;
  5. Inne walory, np. oryginalność interpretacji, nietypowe teksty.

Zwycięzcami naszego święta poezji okazali się uczniowie ze Szczęsnego, którzy zajęli czołowe miejsca, zarówno w kategorii klas I-III, IV-VI, jak i VII-VIII. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie, a nauczycielom za wkład włożony w przygotowanie uczniów do tak pięknej recytacji poezji dziecięcej oraz prozy.