Konkurs fotograficzny „ Moja Polska”

Aby uczcić 105 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, przeprowadzono konkurs fotograficzny „ Moja Polska” skierowany do uczniów klas 1-8. Celem projektu było przedstawienie pojęcia patriotyzmu poprzez fotografię.

Tematyka zdjęć związana była z ojczyzną, obchodami Święta Narodowego, symbolami

narodowymi, miejscami pamięci, wydarzeniami i postaciami historycznymi…

Jury w składzie: pani Danuta Adamowicz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie oraz pan Tomasz Pierzycki, fotograf, uhonorowało nagrodami następujących uczestników konkursu:

Kategoria: PORTRET
I miejsce………..Jan Hrynek klasa2
II miejsce……….Zuzanna Zabłotna klasa2
III miejsce………Bartosz Czarniecki klasa6
Wyróżnienie: Michalina Aksiuto klasa 4
Wyróżnienie: Kajetan Aksiuto klasa 5
Wyróżnienie: Maja Pierzycka klasa 1
Kategoria MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ
I miejsce……….Aleksandra Zakrzewska klasa2
II miejsce……..Liliana Zaniecka  klasa1
III miejsce…….Zuzanna Strzelecka klasa3
Wyróżnienie:  Janka Obidzińska klasa 3
Wyróżnienie:  Hanka Żukowska  klasa1
Kategoria: PRACA ZBIOROWA
I miejsce……..Klasa 6
II miejsce…….Klasa7
III miejsce…….Klasa 4