Narodowe Święto Niepodległości

   W tym roku obchody 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęliśmy kilka dni wcześniej, wykonując zdjęcia na konkurs fotograficzny „Moja Polska”. Wzięło w nim udział 40 uczestników.

W poniedziałek, aby uczcić Narodowe Święto Niepodległości, wychowawcy przeprowadzili cykl lekcji, podczas których uczniowie wykonywali kolaże na temat „Polska to dla mnie…”. Praca w grupach była doskonałą okazją do dyskusji o współczesnym wymiarze patriotyzmu oraz o wartości dziedzictwa narodowego.

O 11.00 spotkaliśmy się wszyscy na uroczystym apelu, który rozpoczął się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie pani dyrektor, Danuta Adamowicz, wręczyła dyplomy oraz nagrody zwycięzcom konkursu fotograficznego.

Uroczystość uświetniliśmy wykonaniem wielu pieśni patriotycznych przy akompaniamencie pana Tomasza Łukaszuka, a Samorząd Uczniowski nie zapomniał o słodkim poczęstunku dla uczniów.