Konkurs Tabliczki Mnożenia

26 uczniów  z klas III-VI zostało podzielonych na dwie grupy.  Wzięli oni dział w trzech punktowanych rundach.
I runda to tabliczka mnożenia 100 sekund
II runda to test z mnożenia i dzielenia ThatQuiz
III runda-zabawa Kaboom

Po podliczeniu punktów wyłoniony został Klasowy Mistrz Tabliczki Mnożenia:
klasa 3-Janusz G. (drugie miejsce Maja K.)

klasa 4-Piotr Z. (drugie miejsce Zofia M)

klasa 5-Antoni J. (drugie miejsce Weronika K)

klasa 6-Igor Ż. (drugie miejsce Natalia K)

Podziękowania należą się uczennicom klasy ósmej Wanesie i Anastazji, które pomagały w przeprowadzeniu konkursu. Uczniów do konkursu przygotowała pani Jolanta Putra oraz Marlena Kozubek.