Stypendia przyznane!

Fundacja Świętego Mikołaja

W poniedziałek Marysia i Jaś zostali oficjalnie stypendystami Fundacji Św. Mikołaja. Gratulujemy!!! Niech przyznane środki przyczynią się do rozwoju waszych pasji i zainteresowań.