Stypendium Fundacji Św. Mikołaj

POMAGAMY ROZWIJAĆ PASJE I TALENTY!
Zapraszamy uczniów klas V-VIII i ich rodziców/opiekunów do złożenia wniosku o przyznanie stypendium Fundacji Św. Mikołaja. Nasza Szkoła w programie uczestniczy już po raz czwarty. O stypendium może starać się każdy uczeń, który wykazuje się zaangażowaniem społecznym, miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł, a średnia ocen na świadectwie z poprzedniego roku wynosiła minimum 4,4. Do wniosku należy dołączyć opinię wychowawcy wraz z informacją o średniej ocen oraz oświadczenie dochodowe. Termin składania wniosków upływa 18-go września 2020 r.
Dodatkowych informacji udzieli koordynator programu z ramienia Szkoły, pani Krystyna Izdebska
Dokumenty do pobrania:
Regulamin stypendium

Zał.2_Zasady_dochod_SSM_2020.2021

Zał.3_Wniosek_SSM_rok_szkolny_2020.2021