Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 1-8

W dniu 8 kwietnia 2024 r. w naszej szkole królowała MATEMATYKA.

Odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 1-8 organizowany przez nauczycielkę klas młodszych panią Jolantę Putra  i nauczycielkę matematyki panią Ewę Draszkiewicz.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się i przystąpiło do niego 34  uczniów.

Rozgrywka  przebiegała w 3 kategoriach: klasy 1-3 – 19 uczniów, klasy 4-6- 12 uczniów oraz klasy 7-8 – 3 uczniów.

To były prawdziwe mistrzostwa szkoły. Uczniowie rozwiązywali jednakowo punktowane testy matematyczne na poziomie programowym swoich klas.

Udział w konkursie dał uczniom możliwość rywalizacji z koleżankami i kolegami ze szkoły oraz zweryfikowania swojej wiedzy. Organizatorzy mają nadzieję, że przyczyni się do obudzenia ukrytych talentów, a konkurs będzie zachętą dla uczniów zarówno tych, którzy wzięli w nim udział, jak i tych, którym jeszcze odwagi w tym roku zabrakło, do systematycznego rozwijania umiejętności matematycznych. Drogą do sukcesu każdego ucznia jest bowiem sumienność, wytrwałość, zdyscyplinowanie oraz chęć pokonywania trudności.

Zwycięzcami konkursu klas 1-3  zostali:

I miejsce :           Nadia Czarniecka (2a)

II miejsce:           Filip Robak (2a), Janka Obidzińska (3a), Jan Rybak (3a)

III miejsce:          Lena Malinowska (3a)

Wyróżnienia : Wiktoria Wółkiewicz (3a), Olivier Kępka (2a), Aleksandra Kowalczyk (2a), Anna Maziec (2a), Adam Kuciński (1a)

Najlepsze wyniki klas 4-6 to:

I miejsce :           Maja Kowalska (5a)

II miejsce:           Aleks  Drozdowski (5a)

III miejsce:          Kacper Robak (5a)

Wyróżnienia: Sonia Kowalewska (5a), Piotr Zakrzewski (6a)

Nagroda specjalna – ocena cząstkowa 6 z matematyki za wynik punktowy w konkursie – Maja Kowalska (5a)

 W klasach 7-8 wyróżnienie otrzymała: Weronika Kucińska (7a)

Zwycięzcy konkursu   otrzymali  dyplomy i wspaniałe nagrody.

Wielkie gratulacje dla uczestników i zwycięzców!           

Organizatorzy:

Jolanta Putra

Ewa Draszkiewicz