Jak skonstruowany jest świat? – programowanie z klockami Lego WeDo2

Innowacja programowo-metodyczna dla klasy 1  z wykorzystaniem klocków Lego WeDo2 ma na celu wprowadzić w przyjemny i interesujący sposób uczniów klasy pierwszej w świat programowania. W dobie techniki umiejętność budowania, układania programu, wykorzystywania narzędzi multimedialnych jest wiedzą bardzo przydatną. Zestawy klocków Lego Education dostosowane są do pracy z młodszymi dziećmi, prosty język programowania, jasne, przejrzyste instrukcje, widoczne efekty pracy sprawiają, że uczniowie nie tylko zyskują umiejętności informatyczne, ale przede wszystkim doskonale się bawią. Praca z klockami Lego WeDo2 działa na uczniów na wielu płaszczyznach: pozwala usprawniać koordynację wzrokowo–ruchową, usprawnia manualnie, uruchamia emocje, pozwala w przystępny sposób poznawać zagadnienia z dziedziny fizyki, techniki czy przyrody. 

Uczniowie podczas zajęć będą pracować w zespołach dwuosobowych, na każdym stanowisku pracy zapewniony będzie laptop/tablet wraz z oprogramowaniem Lego Education WeDo 2.0 oraz zestawy klocków Lego Education WeDo 2.0. 

Cele innowacji: 

  • rozwijanie zainteresowań informatycznych i technicznych, 
  • prowadzenie  badań w zakresie edukacji technicznej, fizycznej i przyrodniczej 
  • nauka  budowania i programowania robotów, 
  • umiejętność czytania i posługiwania się instrukcją 
  • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, sprawności manualnej i  wyobraźni przestrzennej, 
  • rozwijanie  umiejętności pracy w zespole