Stypendia św. Mikołaja – nabór wniosków 

Aby ubiegać się o stypendium św. Mikołaja należy złożyć elektroniczny wniosek o stypendium przez link https://stypendia.mikolaj.org.pl/szkoly/wniosek/zespol-szkolno-przedszkolny-w-purdzie-42243
 
Kto może zostać stypendystą św. Mikołaja
Stypendium ma trafić do ucznia zdolnego, zaangażowanego społecznie z niezamożnej rodziny. Jego celem jest wparcie rozwoju pasji i talentów tych dzieci, dla których trudniejsza sytuacja materialna rodziny jest barierą w rozwoju. To, dlatego we wniosku pytamy o średnią ocen, prosimy o jak najdokładniejsze opisanie osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych, a także zaangażowania społecznego (wolontariat, samorząd, harcerstwo, parafia, itp).Kryteria formalne:
1. średnia ocen w roku poprzednim nie niższa niż 4,4
2. miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie wyższy niż 1500 zł,
3. złożony kompletny wniosek o stypendium Każdy uczeń ubiegający się o stypendium musi:
1. wypełnić poprawnie formularz wniosku do 1 października
2. dołączyć do niego: 1. oświadczenie dochodowe podpisane przez rodzica 2. opinię wychowawcy z informacją o średniej ocen w poprzednim roku szkolnym 3. ewentualnie załączniki potwierdzające jego zaangażowanie i osiągnięcia /załączniki uczniowie będą wgrywać do portalu w trakcie składania wniosku online/
3. Wydrukować złożony online wniosek i podpisany przez rodzica zanieść do szkolnego koordynatora stypendialnego /w naszej szkole funkcję koordynatora pełni pani Krystyna Izdebska/
Najważniejsze dokumenty: