Pasowanie uczniów

29 października odbyło się uroczyste pasowanie dzieci z klasy 1 i 2 na uczniów Szkoły Podstawowej w Purdzie. 🎓✏️
Uczniowie z wdziękiem śpiewali i recytowali. Godnie przeszli przez „chrzest” przygotowany przez Samorząd Uczniowski. Wiele emocji towarzyszyło dzieciom podczas pasowania przez panią dyrektor, Danutę Adamowicz. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciła pani wójt, Teresa Chrostowska wraz z inspektorem do spraw oświaty, panią Lidią Szych. Przedstawiciele gminy obdarowali uczniów drobnymi upominkami. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.