SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W ramach realizacji tematu kompleksowego „Bezpieczna droga do Przedszkola” dnia 03 października nasze przedszkole odwiedził pan policjant – Dzielnicowy z Posterunku Policji w Purdzie. Rozmawialiśmy na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez drogę, utrwaliliśmy znajomość niektórych znaków drogowych. Starszaki i Średniaki udali się z Panem policjantem na spacer podczas, którego utrwalili poznane zasady.