Uratować historię

Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania uczniów klas VI (28 uczniów w wieku 11-13 lat) partnerskich szkół dawną historią regionu oraz wykazanie, że region w których się znajdują wpisują się w dziedzictwo kulturowe Europy.

Celem edukacyjnym jest podniesienie kompetencji matematycznych i językowych oraz rozbudzenie pasji artystycznych i naukowych uczestników.
Projekt rozwinie kreatywność uczniów wskazując jak nieszablonowe myślenie Kopernika, greckich architektów i artystów wpłynęło na rozwój nauki, techniki i kultury. Uczniowie i nauczyciele efektywnie zastosują w nauczaniu technologie cyfrowe.
Poznając i zwiedzając miejsca związane z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika oraz zabytków regionu Larissa uczniowie będą doskonalili umiejętności matematyczne. Zajęcia w terenie i klasie prowadzone będą z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, opartych na badaniu, zbieraniu danych, przetwarzaniu ich i wyciąganiu wniosków. Questing i grywalizacja będą stanowiły kanwę działań projektowych. Zajęcia prowadzone metodą lekcji odwróconej wprowadzą uczniów w proces przejmowania odpowiedzialności za uczenie się. Wypracowywanie rezultatów projektu pozwoli na szersze niż do tej pory spektrum stosowania narzędzi TIK w nauczaniu. Uczniowie będą doskonalili językowe umiejętności komunikacyjne w sytuacjach codziennych takich jak:
wskazywanie drogi, poruszanie się po mieście i zwiedzanie oraz opis wydarzeń i dokonań związanych z historią swojego regionu. Łącząc regionalne motywy w sztuce uczniowie nawiążą dialog międzykulturowy.