„My Warmii wierne dzieci”- projekt Historia i Pamięć 100 rocznica utworzenia Związku Polaków w Niemczech

Udział w projekcie Historia i Pamięć 100 rocznica utworzenia Związku Polaków w Niemczech.  Film klasy 1 i klasy 4 „My Warmii wierne dzieci”.